บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

คู่มือกำหนดมาตรฐานความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ภารกิจด้าน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ

ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 108 ครั้ง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

อื่น ๆ

-- รอเพิ่มข้อมูล --