บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล : นายสำรวม ปลื้มสุข

ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ข้อมูลบุคลากร : เบอร์โทร 0818050605