บ้านแพน LOGO
0818050605
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณประเทือง ฤทธิวงศ์ หมู่ 6 และหมู่ 7 ตำบลบ้่านแพน

ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 43 ครั้ง

อื่น ๆ

-- รอเพิ่มข้อมูล --