บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง

อื่น ๆ

-- รอเพิ่มข้อมูล --