บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 38 ครั้ง

อื่น ๆ

-- รอเพิ่มข้อมูล --