บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพน กว้าง 4 เมตร ยาว 367 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร

ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง

อื่น ๆ

-- รอเพิ่มข้อมูล --