บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

การให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 112 ครั้ง

อื่น ๆ

-- รอเพิ่มข้อมูล --