บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) หมู่ 8 ตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 111 ครั้ง

อื่น ๆ

-- รอเพิ่มข้อมูล --