บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.บ้านแพน

ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดอ่าน 67 ครั้ง

อื่น ๆ

-- รอเพิ่มข้อมูล --