บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านวิรัตน์ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 172 ครั้ง

อื่น ๆ

-- รอเพิ่มข้อมูล --