บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ประกาศผลการจัดซื้อจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองตากัง หมู่ 5

ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 60 ครั้ง

อื่น ๆ

-- รอเพิ่มข้อมูล --