บ้านแพน LOGO
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (หมู่บ้านวิรัตน์ ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2)

ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 119 ครั้ง

อื่น ๆ

-- รอเพิ่มข้อมูล --