บ้านแพน LOGO
0818050605
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

library_books

ผู้บริหารประชุมชี้แจงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริหารและบุคลากร

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 3
library_books

โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 2
library_books

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 1
library_books

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 1
library_books

โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงาน และพนักงานจ้าง ปี 2564

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 2

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือราชการ

: