นายสำรวม ปลื้มสุข
อาณาเขต-เนื้อที่
ลักษณะภูมิประเทศ
ขอบเขตการปกครอง
วิสัยทัศน์
ประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคมและการศึกษา
แผนการดำเนินงาน
แผนที่ อบต.บ้านแพน
ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาชน
ข่าวประกวดราคา
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพนสำนักปลัด
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพนส่วนการคลัง
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพนส่วนโยธา
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
รายชื่อครูโรงเรียนวัดโพธิ์
(แจ่มวิทยาคาร)
รายชื่อครูโรงเรียนวัดโบสถ์
(วงศ์พานิช)
รายชื่อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 9
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  ข่าวสารและบรรเทิง
  ธนาคาร
  โทรทัศน์เมืองไทย
  อื่น ๆ
 
โรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช)
โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร)
วัดยวด
วัดโพธิ์
วัดโบสถ์1
วัดโคกเสือ
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน    
    วันจันทร์ 20 สิงหาคม 2561
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ [27/06/2018]
ประชาสัมพันธ์ หมวดภาษีอากร ประเภทภาษีน้ำมัน/ก๊าซฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน [01/10/2017]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน [16/01/2018]
เรื่อง มอบอำนาจนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน [01/02/2018]
ประกาศอำเภอเสนา เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตราการช่วยเหลือระยะที่ 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน [29/12/2017]
เรื่อง การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561
ประกาศราคากลาง หมู่ที่ 2 [20/07/2018]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านคุณสำอาง สดคมขำ
ประกาศราคากลาง หมูที่ 4 [20/07/2018]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4
ประกาศราคากลาง หมู่ที่ 2 [20/07/2018]
โครงการก่อสร้างทางเข้า - ออก คสล.บริเวณบ้านคุณธนโชติ สุกาวิน หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลาง หมู่ที่ 5 [20/07/2018]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5
ประกาศราคากลาง หมู่ที่ 7 [20/07/2018]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7
   
 
หัวข้อ
ผู้โพส
อ่าน
ตอบ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บบอร์ด อบต.บ้านแพน   [ 12-09-2014]
webmaster
1218
14  
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

 
 

     
 
© 2010 www.banpan.go.th. All Rights Reserved
Design by :Thaibuyweb.com