นายสำรวม ปลื้มสุข
อาณาเขต-เนื้อที่
ลักษณะภูมิประเทศ
ขอบเขตการปกครอง
วิสัยทัศน์
ประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคมและการศึกษา
แผนการดำเนินงาน
แผนที่ อบต.บ้านแพน
ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาชน
ข่าวประกวดราคา
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพนสำนักปลัด
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพนส่วนการคลัง
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพนส่วนโยธา
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
รายชื่อครูโรงเรียนวัดโพธิ์
(แจ่มวิทยาคาร)
รายชื่อครูโรงเรียนวัดโบสถ์
(วงศ์พานิช)
รายชื่อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 9
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  ข่าวสารและบรรเทิง
  ธนาคาร
  โทรทัศน์เมืองไทย
  อื่น ๆ
 
โรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช)
โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร)
วัดยวด
วัดโพธิ์
วัดโบสถ์1
วัดโคกเสือ
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน    
    วันเสาร์ 22 กันยายน 2561
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน [07/01/2018]
เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน [02/10/2017]
คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [02/10/2017]
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้่านแพน
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปกิบัติงานตามภารกิจหลัก [02/10/2017]
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปกิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนตำบลบ้านแพน
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [02/10/2017]
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
ประกาศราคากลาง [07/09/2018]
โครงการก่อสร้างถนนดินบริเวณซุ้มกลางทางเข้าวัดยวด หมู่ 7
รายละเอียดราคากลาง [03/09/2018]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านวิรัตน์ หมู่ 2 (ช่วงที่ 2)
รายละเอียดราคากลาง [03/09/2018]
โครงการก่อสร้างเสริมถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านวิรัตน์ หมู่ 2 (ช่วงที่ 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [25/05/2018]
จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส
รายละเอียดราคากลาง [22/05/2018]
จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส
   
 
หัวข้อ
ผู้โพส
อ่าน
ตอบ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บบอร์ด อบต.บ้านแพน   [ 12-09-2014]
webmaster
1242
14  
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

 
 

     
 
© 2010 www.banpan.go.th. All Rights Reserved
Design by :Thaibuyweb.com