บ้านแพน LOGO
0818050605
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

รายงานกิจการสภา

cloud_download

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2564
cloud_download

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564
cloud_download

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2563
cloud_download

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563
cloud_download

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
cloud_download

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2563
cloud_download

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2563
cloud_download

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563
cloud_download

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2562
cloud_download

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2562
cloud_download

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2562
cloud_download

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562
cloud_download

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2562
cloud_download

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2562
cloud_download

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562